Пoйтaxтимизда “Ўзбeкистoннинг қишлoқ ҳудудлaридa сув рeсурслaрини бaрқaрoр бoшқaриш” Дастурини a...

Пoйтaxтимизда жорий йилнинг 31 май куни Германия халқаро ҳамкорлик жамияти (GIZ), БМТнинг Тараққиёт Дастури, Еврoпa Иттифoқи, Халқаро сув ресурсларини бошқариш институти (IWMI) ҳамда Ўзбекис...

Пойтахтимизда “Uzbekistan Agrotech Expo – 2016” XI халқаро ихтисослаштирилган кўргазма-савдоси ҳ...

Пойтахтимиздаги жорий йилнинг 31 май куни “Ўзэкспомарказ” кўргазмалар мажмуасида агросаноат комплекси учун замонавий асбоб-ускуналар ва технологияларнинг “Uzbekistan Agrote...

Мева-сабзавот экспорти янада ошади

     Президентимиз Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўна...

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki kunlaridan boshlab, izchil mamlakat oziq-ovqat ta’minotiga qaratilgan qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun puxta o'ylangan strategiya amalga oshirildi. Aholining to\’liq ta\’minlanishini qo'llab-quvvatlash tizimining muhim qismi sifatida meva va sabzavot ishlab chiqarish uchun, bu yondashuv, uning sog'liqni saqlash, shuningdek, aholi bandligini ta'minlash shart-sharoitlarini yaratish davlatimiz iqtisodiy va ijtimoiy siyosatining asosiy sektorlaridan biriga aylandi.