*

*

*

*

*

*

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki kunlaridan boshlab, izchil mamlakat oziq-ovqat ta’minotiga qaratilgan qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun puxta o'ylangan strategiya amalga oshirildi. Aholining to\’liq ta\’minlanishini qo'llab-quvvatlash tizimining muhim qismi sifatida meva va sabzavot ishlab chiqarish uchun, bu yondashuv, uning sog'liqni saqlash, shuningdek, aholi bandligini ta'minlash shart-sharoitlarini yaratish davlatimiz iqtisodiy va ijtimoiy siyosatining asosiy sektorlaridan biriga aylandi.